• img1
 • img2
 • img3
 • img4
 • img5
 • img6
 • img7
 • img8
 • img9
 • img10
 • img11
 • img12

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Ευάγγελου Φλωράκη 1, 2540 Δάλι / Τ.θ. 11108 Λευκωσία

Τηλέφωνα: 22455945, 22455954

Τηλεομοιότυπο: 22527352

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: lyk-idalion-lef@schools.ac.cy